Propergadget.com

ANVÄNDARVILLKOR


 

Allmänt


Det är enbart tillåtet att använda webbplatsen i enlighet med följande villkor och för lagliga och lämpliga ändamål, vilket innefattar att du som besökare skall handla efter alla tillämpliga lagar, förordningar och handelsbruk eller annan sedvana som finnes inom Sverige, eller annan aktuell jurisdiktion.

           

Utöver detta är det otillåtet att:


- Sprida, överföra eller lägga in information som kan uppfattas som kränkande, upprörande, vara till skada eller på   annat sätt olaglig.

- Orsaka intrång i annans rätt, genom användande av webbplatsen.

- Förstöra eller störa webbplatsens upplägg, programkod, eller belasta den orimligt mycket.

- Genomföra en falsk eller olaglig bokning och/eller köp.

- Störa funktioner och/eller driften av hemsidan genom programvara, spam, rutiner eller andra metoder.

- Ladda upp filer, innehållande virus eller annan korrupt data.

- Obehörigen tillskaffa sig eller obehörigen försöka tillskaffa sig access till webbplatsen.

- Utnyttja eventuella brister/fel i webbplatsen för ekonomisk vinning.

- Genomföra eller försöka genomföra otillåtet köp/beställning.

 

Vi förbehåller oss rätten att i (enlighet med lag och föreskrifter) att vid missbruk av denna webbplats eller vid överträdelse mot dessa villkor:

 

- Vägra tillträde till webbplatsen och därigenom till köp och användning, vid misstankar om missbruk mot dessa - villkor/lagar.

- Annullera användarens/besökarens bokningar eller köp samt övrig information som kommit oss tillhanda, utan att meddela användaren/besökaren. 

 

Personuppgifter


Proper Gadget har som strävan och policy att personer, vilka går med på att lagra personuppgifter hos oss, alltid skall känna sig trygga och säkra på att den personliga integriteten respekteras och att gällande lagar och förordningar på området tillämpas.


Data så som namn, adresser och övrig personlig information kommer att handskas såväl för hand som av datorer, alltid i syfte att förse dig som kund/användare med nödvändig information för att nyttja de tjänster/köp du har förbundit dig till samt uppföljning av produktutveckling/försäljning och i marknadsföringssyfte. Proper Gadget kan komma att utlämna de uppgifter du angivit till oss till tredje part, i exempelvis distributions och paketutlämningssyfte, för att skicka ut din beställning eller på annat sätt uppfylla dina önskemål.


Enligt personuppgiftslagen har du som kund/användare rätt till att få tillgång till och ändra de personuppgifter du angivit till oss. Proper Gadget kommer därför, i den mån det är möjligt, att fullborda denna förpliktelse.

 

Övrigt

 

Proper Gadget kan när som helst komma att ändra dessa villkor genom en uppdatering av dem.